Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44566
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn
Đỗ, Đức Anh
Keywords: Hoa Kỳ;Kinh tế chính trị;Quan hệ song phương;Quan hệ thương mại;Thương mại quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ cơ sở lý luận, tầm quan trọng và ý nghĩa của Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) trong phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lợi ích và những hạn chế mà PNTR mang lại đối với thương mại Vi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44566
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02232_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.