Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn
dc.contributor.authorĐỗ, Đức Anh
dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:35Z-
dc.date.available2017-05-17T08:50:35Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L0_02232
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44566-
dc.description.abstract92 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận, tầm quan trọng và ý nghĩa của Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) trong phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lợi ích và những hạn chế mà PNTR mang lại đối với thương mại Vi (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
dc.subjectHoa Kỳ
dc.subjectKinh tế chính trị
dc.subjectQuan hệ song phương
dc.subjectQuan hệ thương mại
dc.subjectThương mại quốc tế
dc.subjectViệt Nam
dc.titleQuan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02232_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorĐỗ, Đức Anh
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:35Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:50:35Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02232
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44566-
  dc.description.abstract92 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận, tầm quan trọng và ý nghĩa của Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) trong phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lợi ích và những hạn chế mà PNTR mang lại đối với thương mại Vi (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
  dc.subjectHoa Kỳ
  dc.subjectKinh tế chính trị
  dc.subjectQuan hệ song phương
  dc.subjectQuan hệ thương mại
  dc.subjectThương mại quốc tế
  dc.subjectViệt Nam
  dc.titleQuan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02232_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :