Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44576
Title: Thuế thu nhập cá nhân: Kinh nghiệm quốc tế và việc thực thi ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Phương Mai
Keywords: Kinh tế;Thuế;Thuế thu nhập cá nhân;Tài chính;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) từ góc độ lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu thực trạng thực thi TTNCN ở nước ta giai đoạn 1991-2007, kể từ khi Pháp lệnh TTNCN đối với người có thu nhập cao được ban hành. Nêu lên những mặt (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44576
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02017_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.