Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44613
Title: Ứng dụng mô hình camel trong phân tích tài chính tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Dung
Keywords: Mô hình Camel;Ngân hàng thương mại cổ phần;Quản lý tài chính;VPBank
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Trình bày tổng quan về phân tích tài chính Ngân hàng thương mại và nội dung mô hình camel; Phân tích thực trạng phân tích tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, đi sâu phân tích Ngân hàng TMCP VPbank d (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44613
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01512_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.