Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44628
Title: Vận dụng marketing trong duy trì và phát triển thương hiệu bia Hà Nội của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Hoàng Long, người hướng dẫn
Vũ, Tiến Sơn
Keywords: Marketing;Quản trị kinh doanh;Thương hiệu;Tiếp thị
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 145 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Cơ sở lý luận về thương hiệu và vận dụng marketing trong duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng vận dụng marketing trong duy trì và phát triển thương hiệu Bia Hà Nội của Tổng công ty Bia Rược Nước giải khát Hà Nội (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44628
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01475_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.