Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44634
Title: Áp dụng các phương pháp tiên tiến trong xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Lý, Thị Thu Hiền
Keywords: Doanh Nghiệp;Quản trị doanh nghiệp;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 125 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của việc xác định giá trị doanh nghiệp, nghiên cứu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; Đánh giá thực trạng việc xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian q (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44634
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01322_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.