Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44647
Title: Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Phạm, Tiến Thành
Keywords: Cổ phần hóa;Ngân hàng;Ngân hàng ngoại thương;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-Rom + Toám tắt
Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản của cổ phần hóa Ngân hàng Thương mại nhà nước, chỉ ra những thuận lợi, thách thức và sự cần thiết của việc cổ phần hóa, phân tích và đánh giá tiến trình cổ phần hóa Ngân hàng Thương mại nhà nước, nêu ra những định hướng, k (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44647
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01203_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.