Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44658
Title: Phát triển dịch vụ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Vũ, Văn Hiền, Người hướng dẫn
Trần, Thanh Hà
Keywords: Dịch vụ phát thanh;Quản trị kinh doanh;Đài tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 116 tr. + Đĩa mềm
Làm rõ vị trí, vai trò và nội dung hoạt động của dịch vụ phát thanh trên sóng phát thanh nói chung và Đài tiếng nói Việt Nam nói riêng; Đánh giá đúng thực trạng hoạt động các loại hình dịch vụ phát thanh tại Đài tiếng nói Việt Nam; Đưa ra những phương hướn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44658
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00908_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.