Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44659
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành xây dựng Hà Nội : Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Vũ, Văn Hiền, Người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Đức
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước;Hà Nội;Kinh doanh;Xây dựng
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng. Nêu vị trí, vai trò và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng. Nghiên cứu cơ cấu, loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44659
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00895_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.