Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44665
Title: Huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam : Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Hoàng, Việt Trung, Người hướng dẫn
Lê, Xuân Ngọc
Keywords: Quản trị kinh doanh;Tổng công ty;Vốn;Xây dựng;Đầu tư
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thời gian qua, những (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44665
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00877_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.