Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44675
Title: Vận dụng nguyên lý marketing trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Khuất, Văn Khanh
Keywords: Chiến lược marketing;Marketing;Quản lý tiếp thị;Vĩnh Phúc;Thu hút đầu tư
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề cơ bản về Marketing địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng hoạt động Marketing thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1997-2011. Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44675
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002107_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 919.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.