Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44691
Title: Giải pháp huy động vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Thư , người hướng dẫn
Lê, Tuấn Dũng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Thị trường chứng khoán;Công ty cổ phần;Hòa Phát;Vốn;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống các kiến thức cơ bản về hoạt động huy động vốn của loại hình công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam những năm qua. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của công ty cổ phần tập đoàn Hoà Phát trên thị trường chứng khoán trong thời (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44691
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001241_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.