Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44703
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty cổ phần Traphaco : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Dương, Đức Hùng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý doanh nghiệp;Năng lực cạnh tranh;Công ty cổ phần Traphaco
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cạnh tranh, các nhân tố quyết định đến thành bại của cạnh tranh. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Traphaco. Đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Trapha (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44703
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000674_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.