Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44734
Title: Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Alphanam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Từ, Quang Phương, người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Vinh
Keywords: Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Doanh Nghiệp;Phân tích tài chính
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Khái quát chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Alphanam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần Alphanam
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44734
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000157_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.