Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44735
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn-Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng , người hướng dẫn
Lê, Danh Lượng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Ngân hàng công thương Việt Nam;Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 120 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát về dịch vụ ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng công thương Tiên Sơn - Bắc Ninh. Trình bày giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng công thương Tiê (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44735
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000157_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.