Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44736
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần sữa Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Hoàng, Hiếu Thảo
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh;Cạnh tranh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các cấp độ. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần sữa Hà Nội. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hanoimilk, đáp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44736
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000155_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.