Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44756
Title: Xây dựng văn hóa kinh doanh tại Công ty Tài chính Cổ phần Handico : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hiền
Keywords: Quản lý điều hành;Quản trị kinh doanh;Văn hóa kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 62 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng VHKD (văn hóa kinh doanh) tại các Công ty Tài chính. Tổng quan về công ty tài chính cổ phần HANDICO (HAFIC). Làm rõ thực trạng VHKD của Công ty Tài chính cổ phần HANDICO qua: Triết lý về kinh doanh, đạo đức k (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44756
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02787_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 776.03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.