Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44761
Title: Đào tạo nhân viên bán hàng gắn với văn minh thương mại tại Công ty Cổ phần Phân phối Mê Linh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Lưu, Thị Minh Ngọc
Keywords: Nhân viên bán hàng;Quản lý tiếp thị;Quản trị kinh doanh;Văn minh thương mại
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận công tác đào tạo nhân viên bán hàng (NVBH) tại các siêu thị. Phân tích thực trạng, báo cáo kết quả điều tra, đánh giá tổng quan công tác đào tạo NVBH gắn với văn minh thương mại tại công ty Cổ phần phân phối Mê Linh. Là (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44761
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02767_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.