Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44826
Title: Giải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Đình Chiến, người hướng dẫn
Trịnh, Thanh Thủy
Keywords: Doanh Nghiệp;Hà Nội;Kinh doanh lữ hành;Maketing Mix;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 132 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Marketing Mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của du lịch Hà Nội, môi trường kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Trình bày đặc điểm các doanh nghiệp (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44826
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02122_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.