Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44833
Title: Quản trị kênh phân phối dầu nhờn qua hệ thống Petrolimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Phương Thảo, người hướng dẫn
Bạch, Thị Duyên
Keywords: Công ty xăng dầu Việt Nam;Dầu nhờn;Kênh phân phối;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến kênh phân phối và sự cần thiết phải quản trị kênh phân phối cho sản phẩm dầu nhờn ở các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên thị trường Việt Nam. Tổng quan về quá trình hình thành (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44833
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02044_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.