Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44845
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Phạm, Việt Thắng
Keywords: Doanh Nghiệp;Nhân sự;Đào tạo nhân sự
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về đào tạo nhân sự và trình bày những nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. Tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tình hình kinh doanh và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44845
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02025_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.