Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44851
Title: Tự chủ tài chính và công khai tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu tại Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đàm, Văn Huệ, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Công khai tài chính;Tài chính;Tự chủ tài chính;Đơn vị sự nghiệp có thu;Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động sự nghiệp, về tự chủ tài chính và công khai tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp (đơn vị sự nghiệp có thu). Giới thiệu khái quát về Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và những nội dung tự chủ tài chính và công khai t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44851
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02013_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.