Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44855
Title: Hoạt động phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tân Sáng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Đỗ, Kim Sơn, người hướng dẫn
Lê, Thị Hồng Quang
Keywords: Phân tích tài chính;Quản lý tài chính;Công ty trách nhiệm hữu hạn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế: 60 34 20. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính của công ty TNHH Tân Sáng nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các đối tượng sử dụng thông tin khác có cái nhìn khá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44855
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002434_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.