Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44894
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Viễn Thông Viettel trong cung cấp dịch vụ điện thoại di động : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Thùy
Keywords: Quản trị kinh doanh;Năng lực cạnh tranh;Công ty Viễn thông Viettel;Dịch vụ điện thoại
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và sự cần thiết phải tăng cương năng lực cạnh tranh của Viettel Telecom trong cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Đánh giá được thực trạng năng lực cạnh tranh của Viettel. Đề xuất các giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44894
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001729_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.