Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44904
Title: Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 01 02
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Lê, Văn Kiên
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản trị Kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44904
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007156.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.