Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44932
Title: Thực trạng và xu hướng Hiệp định thương mại tự do ( FTA) trong khu vực ASEAN : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Bùi, Trường Giang , người hướng dẫn
Trần, Thị Mai Thành
Keywords: Kinh tế thế giới;Quan hệ kinh tế quốc tế;Hiệp định thương mại tự do;Khu vực mậu dịch tự do Asean;Thương mại quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích xu hướng chính sách FTA (Hiệp định thương mại tự do) của một số quốc gia trong khối ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), và của toàn khối ASEAN như một tổng thể, trong đó sẽ tập trung vào phương thức FTA ASEAN+1. Nghiên cứu cá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44932
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001227_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.