Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44940
Title: Tác động của hoạt động nhập khẩu ô tô tới ngành công nghiệp ô tô Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Trần, Đức Vui , người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Quỳnh
Keywords: Kinh tế quốc tế;Nhập khẩu;Công nghiệp ô tô;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: Phân tích một số yếu tố tác động đến hoạt động nhập khẩu ô tô. Tổng hợp cung cầu nhập khẩu ô tô trên thế giới, để từ đó trả lời được câu hỏi tại sao các quốc gia lại phải nhập khẩu ô tô. Xem xét phương pháp quản lý nhập khẩu của một số quốc gia trên thế gi (...)
Electronic Resources
102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44940
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000580_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.