Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44955
Title: Năng lực cạnh tranh của Công ty Thông tin Di động ( VMS ) trong hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 30 05
Authors: Bùi, Xuân Phong, người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng Minh
Keywords: Công ty thông tin di động;Kinh tế quốc tế;Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 124 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa và làm rõ bản chất cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp viễn thông nói riêng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Bước đầu tổng kết những bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc nân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44955
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02509_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.