Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44957
Title: Hiệu quả hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Quân đội : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 02 01
Authors: Cao, Thị Ý Nhi , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thắng, 1989-
Keywords: Ngân hàng thương mại;Marketing;Việt Nam;2 BTĐCĐ
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44957
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.