Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44964
Title: Mở rộng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Vũ, Công Ty , người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Phương, 1983-
Keywords: 2 BTĐCĐ;Ngân hàng thương mại;Tín dụng ngân hàng;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44964
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007100.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.