Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44969
Title: Quản lý đội ngũ công chức, viên chức tại Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Phan, Kim Chiến, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hiền Hòa, 1983-
Keywords: Việt Nam;Quản lý nhân sự;Công chức;Quản lý;Viên chức;2 BTĐCĐ
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44969
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007098.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.