Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44970
Title: Quản lý các dịch vụ trên internet tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, 1953- , người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Thành, 1989-
Keywords: Internet;Quản lý;Quản lý kinh tế;dịch vụ
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44970
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007097.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.