Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44976
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Trần, Minh Đạo, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Thu Hiền
Keywords: Công ty cổ phần dệt may Hà Nội;Năng lực cạnh tranh;Quản lý sản xuất;Sản xuất kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hoá, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh, những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh, các đối thủ ch (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44976
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01806_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.