Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44979
Title: Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trịnh, Mai Vân , người hướng dẫn
Hoàng, Sỹ Chung , 1987-
Keywords: Ngân hàng;Bảo lãnh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44979
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007082.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.