Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44982
Title: Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Kim Nhã , người hướng dẫn
Trần, Thu Hoài , 1985-
Keywords: Tài sản;Hiệu quả sử dụng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44982
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007080.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.