Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44984
Title: Hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Gia Bình, Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Đinh, Xuân Hạng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huệ , 1990-
Keywords: Vay tiêu dùng;Ngân hàng;Tài chính
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44984
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007078.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.