Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44988
Title: Organizing marketing activities for Vietnamese-Owned automobile assemblers in the present development process of Vietnamese economy : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Nguyen, Ngoc Anh, người hướng dẫn
Nguyen, Viet Anh, người hướng dẫn
Đỗ, Viết Dương
Keywords: Marketing;Sản xuất ô tô;Tiếp thị sản phẩm
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 105 p. + CD-ROM
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Marketing và các hoạt động của nó trong các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất ôtô nói riêng, từ đó phân tích thực trạng việc tổ chức hoạt động Marketing của các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô Việt Nam n (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44988
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : A_L0_00013_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.