Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44993
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 60 34 02 01
Authors: Đặng, Thị Nhàn, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Diệu Linh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44993
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007130.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.