Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45006
Title: Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 5.02.12
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thái An
Keywords: ASEAN;Kinh tế tài chính;Đầu tư nước ngoài;Đầu tư trực tiếp
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 98 tr. : Đĩa mềm + tóm tắt
Nghiên cứu các chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN. Tập trung phân tích vai trò của chính sách FDI, các yếu tố quyết định thu hút vốn FDI, tác động của chính sách và đặc biệt là những trở ngại trong việc thực hiện ch (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45006
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00695_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.