Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45008
Title: Quản lí thu bảo hiểm xã hội tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Lê, Thị Hồng Điệp , người hướng dẫn
Nguyễn, Triều Dương , 1985-
Keywords: Quản lý thu;Bảo hiểm xã hội;Thái Nguyên;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHKT
Abstract: Luận văn TS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45008
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007075.pdf
  • Description : 
  • Size : 909.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.