Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45013
Title: Sự hình thành và phát triển của các công ty xuyên quốc gia của các nước đang phát triển Châu Á - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Tống, Hoàng Phúc
Keywords: Châu Á;Kinh tế quốc tế;Quan hệ kinh tế
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 108 tr. + Đĩa mềm+Tóm tắt
Tổng quát về quá trình hình thành và phát triển của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) của các nước đang phát triển Châu Á. Thông qua hệ thống lý luận cơ bản xem xét các hoạt động chủ yếu của các TNCs này. Nêu các đặc điểm nổi bật của các TNCs. Đưa ra nguyê (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45013
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00638_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.