Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45035
Title: Quan hệ thương mại Trung Quốc - Liên minh châu Âu (EU) và tác động của nó đến Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị: 5.02.01
Authors: Tạ, Kim Ngọc, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Nguyệt Nga
Keywords: Liên minh Châu Âu;Thương mại quốc tế;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 88 tr. + Đĩa mềm
Nêu những vấn đề lý luận chung về thương mại quốc tế và sự cần thiết khách quan của quan hệ thương mại Trung Quốc -Liên minh châu Âu (EU). Phân tích thực trạng quan hệ thương mại Trung Quốc - EU giai đoạn 1990 đến nay và tác động của nó đến Việt Nam. Khuyế (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45035
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00560_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.