Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45057
Title: Phân phối thu nhập ở Malaixia và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Đỗ, Đức Thịnh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Hà
Keywords: Việt Nam;Kinh tế thị trường;Malaixia;Phân phối thu nhập
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 114 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về phân phối thu nhập, về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phân phối thu nhập và công bằng xã hội. Phân tích đánh giá thực trạng phân phối thu nhập ở Malaixia. Nghiên cứu, phân tích những chính sách tác động của ch (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45057
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00492_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 989.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.