Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45063
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thu Hà
Keywords: Kinh tế Trung Quốc;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế tư nhân;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
112 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn khẳng định sự cần thiết khách quan phải phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Trung Quốc. Phân tích đánh giá thực trạng quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở Trung Quốc bằng việc đề cập đến các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ Trung Quốc đối (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45063
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00397_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.