Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45107
Title: Xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Binh - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Phan, Huy Đường, Người hướng dẫn
Trương, Bảo Thanh
Keywords: Kinh tế chính trị;Quảng Bình;Việt Nam;Xóa đói giảm nghèo
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 121 tr. + Tóm tắt+ đĩa mềm
Nghiên cứu các vấn đề chung về đói nghèo và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo đói ở tỉnh Quảng Bình. Đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này tại Quảng Bình
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45107
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00138_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.