Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45110
Title: Thương mại điện tử và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Đào, Trọng Nghĩa
Keywords: Kinh tế chính trị;Thương mại điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 125 tr
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về thương mại điện tử. Phân tích đánh giá quá trình hình thành và phát triển thương mại điện tử trên phạm vi quốc tế và Việt Nam, chỉ ra những nhân tố và điều kiện cần thiết cho sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Đề (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45110
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00129_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.