Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45112
Title: Một số vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Trần, Quang Lâm, Người hướng dẫn
Phan, Minh Tuấn
Keywords: Kinh tế chính trị;Tập đoàn kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 133 tr. + Đĩa mềm
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về sự hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế nói chung. Đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Đưa ra một số phương hướng, giải pháp nhằm củng cố, tổ chức lại các (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45112
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00127_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.