Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45143
Title: Xoá đói giảm nghèo ở Hà Nội thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Đỗ, Kiều Oanh
Keywords: Hà Nội;Kinh tế;Xoá đói giảm nghèo
Issue Date: 2001
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 94 tr
Từ việc hệ thống hoá về lý thuyết,luận văn tập trung làm rõ thực trạng nghèo đói ở Hà nội trong những năm gần đây;Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng đó;từ đó đưa ra được những giải pháp phù hợp với điều kiện của Hà nội nhằm xoá đói giảm nghèo ở đ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường ĐHKHXH & NV. ĐHQGHN, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45143
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00250_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 43.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.