Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45149
Title: Vốn nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Lê, Thị Ngân
Keywords: Kinh tế thị trường;Thông tin thị trường;Việt Nam;Vốn nhân lực
Issue Date: 1996
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 102 tr
Tác giả vận dụng lý thuyết kinh tế thị trường để phân tích đánh giá thực trạng thị trường, vốn nhân lực ở Việt nam hiện nay và trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp cụ thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường loại này ở Việt nam
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Trường Đại học KHXH và NV. Đại học Quốc gia Hà nội, 1996
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45149
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00127_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 58.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.