Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45171
Title: Chính sách tài chính nhằm bình ổn giá xăng dầu tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Hoàng, Xuân Hòa, người hướng dẫn
Tạ, Thanh Hiền
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45171
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007113.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.